Заселення Криму після депортації 1944 року. Розсекречені документи

Після поголовного вигнання корінного населення з Криму 18 травня 1944 року почалося негайне переселення на півострів росіян та українців. Цитуємо розсекречений документ Постанову  ГОКО-6372с від 12 серпня 1944 року “Про переселення колгоспників в райони Криму”. 


Таємно

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ОБОРОНИ

З метою якнайшвидшого освоєння родючих земель, садів і виноградників Криму Державний Комітет Оборони визнає необхідним переселити в Крим з областей РРФСР та Української РСР сумлінних і працьовитих колгоспників і постановляє:

1. Зобов’язати Краснодарський, Ставропольський крайвиконкоми, Ростовський, Воронезький, Тамбовський, Курський, Орловський, Брянський облвиконкоми і Раднарком Української РСР переселити до 1 жовтня 1944 року в райони Криму 17000 господарств колгоспників (51 тиc. осіб), зокрема:

 з Краснодарського краю 2500 господарств  7500 ос. в Алуштинський район,
 зі Ставропольського краю 2000 господарств  6000 ос. в Судацький район,
 з Ростовської області 1000 господарств  3000 ос. в Ялтинський район,
 з Воронезької області  2000 господарств  6000 ос. в Балаклавський район,
 з Тамбовської області 2000 господарств  6000 ос. в Карасубазарський район,
 з Курської області 700 господарств  2100 ос. в Карасубазарський район
 з Краснодарського краю 500 господарств  1500 ос. в Судацький район,
 з Курської області 300 господарств  900 ос. в Старокримський район
 з Орловської області 1000 господарств  3000 ос. в Бахчисарайський район,
 з Ростовської області 1000 господарств  3000 ос. в Старокримський район,
 з Брянської області 1000 господарств  3000 ос. в Бахчисарайський район,
 з Української РСР 3000 господарств  9000 ос. в Куйбишевський район.

2. Зобов’язати обласні, крайові виконкоми і Раднарком Української РСР забезпечити переселення в Крим разом з колгоспниками: 160 голів колгоспів, 121 голову сільрад, 143 вчителя, 32 лікаря, 60 комбайнерів, 186 трактористів, 16 механіків, 35 агрономів і 16 зоотехніків з розподілом їх областями, краями та Українською РСР, згідно з додатком.

Щодо пільг і державної допомоги колгоспникам, що переселяються, і знову організованим колгоспам

3. Встановити для колгоспників, що переселяються в Крим, і новостворюваних колгоспів такі пільги:

а) видати колгоспникам і фахівцям, що переселяються до Криму, одноразову грошову допомогу в розмірі 2500 рублів на кожну сім’ю;
б) списати з колгоспників, що переселяються в Крим, всі значимі за ними недоплати з натуральних поставок, грошових податків і страхових платежів;

в) встановити, що за колгоспниками, що переселяються в райони Криму, зберігається весь урожай з їх присадибних ділянок з місць виїзду з наданням їм права здання цього врожаю заготівельним органам в місцях виїзду під зобов’язання органів Наркомзагу на видання рівної кількості сільськогосподарських продуктів в місцях поселення;

г) звільнити на 19441945 рр. господарства колгоспників, що переселяються в Крим, від усіх державних грошових податків, страхових платежів і від поставок державі сільськогосподарських продуктів і продуктів тваринництва;

д) звільнити на 19441945 рр. знову організовувані колгоспи в Криму з-середколгоспників-переселенців від податку на прибуток, страхових платежів і від обов’язкових поставок державі сільськогосподарських продуктів і продуктів тваринництва;

е) дозволити колгоспникам-переселенцям взяти з собою інвентар, худобу, що знаходиться в особистому користуванні, та інше домашнє майно загальною вагою до 2 тонн на одну сім’ю;

ж) прийняти на рахунок держави вартість проїзду, перевезення худоби і майна переселенців колгоспників, а також їх медичне обслуговування з місця виходу до місця вселення;

з) зобов’язати Наркомзаг (т. Суботіна) продати колгоспникам-переселенцям в місцях вселення за державними цінами продовольче зерно з розрахунку 2 центнери на кожну сім’ю;

і) дозволити Сільгоспбанку видавати нужденним колгоспникам, що переселяються, в місцях їх вселення позику на господарське обзаведення та інші потреби в розмірі 5000 рублів на одне господарство з поверненням протягом 5 років.

4. Зобов’язати Наркоммясомолпром СРСР (т. Смирнова) та Наркомзаг (т. Субботіна) в місячний термін видати колгоспникам в місцях їх вселення повністю та однакової якості сільськогосподарські продукти і худобу замість зданих ними в місцях колишнього проживання місцевим органам Наркоммясомолпрому і Наркомзагу.

Зобов’язати Наркоммясомолпром СРСР продати протягом 19441945 рр. колгоспникам-переселенцям, які не мали в місцях колишнього проживання худоби в особистому користуванні, по одній корові або телиці за готівковий розрахунок за державними закупівельними цінами.

5. Зобов’язати Раднарком Кримської АРСР (т. Кабанова) та обком ВКП (б) (т. Тюляєва):

а) передати землі колишніх татарських, болгарських та інших виселених колгоспів з наявними посівами і насадженнями колгоспам, що знову організовуються та заселяються колгоспниками-переселенцями, і закріпити зазначені землі за колгоспами на вічне користування;

б) наділити сім’ї колгоспників, що переселяються в Крим, будинками з наявними надвірними будівлями та присадибними ділянками;
в) видати колгоспникам-переселенцям за оціночною вартістю місцевих органів Наркомфіну ручний сільськогосподарський інвентар і предмети домашнього вжитку, що раніше належали спецпереселенцям.

6. Встановити, що урожай, зібраний знову організованими колгоспами з уже наявних посівів і насаджень, надходить після виконання державних зобов’язань і створення насіннєвих фондів в розпорядження колгоспів для розподілу серед колгоспників за виробленими трудоднями, а урожай з присадибних ділянок цілком залишається в особистому розпорядженні прибулих колгоспників-переселенців.

7. Установити, що житлові будинки і надвірні споруди, передані колгоспникам-переселенцям, не можуть бути ними продані або здані в оренду. Зазначені споруди переходять в їх особисту власність після закінчення 5 років безперервної роботи в колгоспі.

8. Зобов’язати Наркомфін СРСР видати з резервного фонду Раднаркому СРСР 55 млн рублів, зокрема на видачу одноразової допомоги 43 млн. рублів, з них Раднаркому РРФСР 35 млн рублів і Раднаркому УРСР 8 млн. рублів; на оплату залізничного проїзду, відрядних начальникам ешелонів та інші витрати 12 млн. рублів, з них Раднаркому РРФСР 10 млн. рублів і Раднаркому УРСР 2 млн. рублів.

Зобов’язати Раднарком РРФСР і Раднарком УРСР перевести необхідні кошти відповідним обласним, крайовим виконкомам.

9. Зобов’язати Наркомзовнторг (т. Крутікова) виділити в серпні-вересні 1944 р. Раднаркому Кримської АРСР з подарунків, що надходять з-за кордону, 30 тис. предметів білизни, одягу і взуття для видачі особливо нужденним колгоспникам-переселенцям та їх дітям.

10. Зобов’язати Наркомтекстиль СРСР (т. Акімова) відвантажити до 15 вересня 1944 р. Раднаркому Кримської АРСР за рахунок ринкового фонду 50 тис. метрів бавовняних тканин для продажу нужденним колгоспникам-переселенцям.

Про порядок переселення та обслуговування колгоспників під час перевезення

11. Для забезпечення відбору і переселення колгоспників у райони Криму створити в областях і краях, зазначених в п. 1 цієї постанови, комісії у складі першого секретаря обкому (крайкому) ВКП (б) (голова), голови обл(край)виконкому та начальника обл(край)ЗВ.

Дозволити зазначеним комісіям створити апарат з переселення в складі 58 осіб з відповідальних працівників області (краю) із звільненням їх на період до закінчення переселення від усіх інших обов’язків.

12. Зобов’язати обласні (крайові) комісії:

а) у триденний термін встановити для районів завдання з переселення і створити в них для проведення всієї роботи з переселення районні комісії в складі першого секретаря райкому партії (голова), голови райвиконкому і завідувача райЗВ;

б) відрядити в кожен район з керівних працівників області (краю) свого уповноваженого для надання допомоги районним комісіям у відборі та організації переселення колгоспників.

13. Установити, що всю роботу з відбору та підготовки колгоспників до переселення проводять призначені уповноважені з районного партійного активу спільно з відповідним сільрад і правлінням колгоспу, на яких покладається:

а) відбір сумлінних і працьовитих колгоспників, передусім знайомих з садівництвом, виноградарством і тютюнництвом, здатних в найкоротший термін освоїти родючі землі Криму. При цьому в кожній наміченій до переселення сім’ї повинно бути не менше 12 працездатних;

б) проведення роз’яснювальної роботи серед колгоспників, ознайомлення їх із загальною характеристикою місць вселення, а також з пільгами, наданими державою;

в) складання списків колгоспників, що переселяються, і подання їх на остаточне затвердження районною комісією з переселення;

г) організація не пізніше ніж за 5 днів до виїзду колгоспників-переселенців до місць вселення остаточних розрахунків їх з колгоспами за виробленими трудоднями в розмірах, передбачених виробничим планом колгоспу.

14. Попередити секретарів райкомів партії та голів райвиконкомів про їх персональну відповідальність за відбір колгоспників-переселенців.

Заборонити районним комісіям з переселення проводити відбір і переселення в Крим сімей колгоспників, які не мають працездатних членів сім’ї.

15. Для надання допомоги областям і краям в організації переселення колгоспників в райони Криму відрядити як уповноважених ДКО таких товаришів:

у Краснодарський край  т. Ковальова (заст.голови РНК РРФСР)
у Ставропольський край  т. Посконова (Наркомфін РРФСР)
у Ростовську область  т. Карпова (Раднарком РРФСР)
у Воронезьку область  т. Чувікова (Наркомзем СРСР)
у Тамбовську область  т. Силіна (Сільгоспвідділ ЦК ВКП (б))
у Курську область  т. Нестеровича (Наркомхарчопром PCФCP)
в Орловську область  т. Груздєва (Держплан РРФСР)
у Брянську область  т. Ляліна (Наркомзем РРФСР)
по Українській РСР затвердити Уповноваженим ДКО т. Коротченко.

16. Зобов’язати обласні, крайові комісії з переселення, а також уповноважених ДКО:

а) забезпечити в установлений термін відбір, а також організувати відправлення і завантаження в ешелони колгоспників-переселенців;

б) мобілізувати для доставки колгоспників-переселенців та їх майна до станцій завантаження автогужовий транспорт будь-яких підприємств союзної і місцевої промисловості, а також колгоспів;

в) підібрати і затвердити спеціальних уповноважених обкому (крайкому) ВКП (б) та обл(край)виконкому для супроводу колгоспників, що переселяються в Крим;

г) призначити з досвідчених працівників начальників ешелонів супровід переселенців та обслуговування їх під час перевезення.
17. Зобов’язати Наркомторг СРСР (т. Любімова) видати у місцях виходу колгоспникам-переселенцям хліб та інші продукти харчування у вигляді сухого пайка терміном на 5 днів за нормами, встановленими для робітників, а також забезпечити їх під час перевезення гарячим харчуванням з двох страв один раз на добу.

18. Зобов’язати Наркомздоров’я СРСР виділити на кожен ешелон з колгоспниками-переселенцями одного лікаря і двох медсестер з належним запасом медикаментів для медичного і санітарного обслуговування колгоспників на шляху їх слідування.
19. Зобов’язати HКШC:

а) організувати перевезення до Криму колгоспників-переселенців з областей і країв, зазначених в п.1 цієї постанови, спеціально сформованими ешелонами;

б) забезпечити перевезення до Криму колгоспників-переселенців у вагонах, пристосованих для перевезень людей, своєчасно продезінфікованих та обладнаних бачками для кип’яченої води.

Доручити Раднаркомам Української РСР і РРФСР скласти спільно з HКШC графік перевезення колгоспників із зазначенням пунктів завантаження і розвантаження.

Встановити, що подання вагонів Управліннями доріг проводиться відповідно до затвердженого графіка на вимогу обласних, крайових комісій з переселення та уповноважених ДКО.

20. Зобов’язати Раднарком Кримської АРСР та обком ВКП (б):

а) організувати зустріч і розселення прибулих колгоспників, а також перевезення їх і наявного у них майна в місця вселення транспортом підприємств, установ і колгоспів;

б) організувати спільно з Наркомторгом СРСР харчування колгоспників на станціях розвантаження протягом усього періоду до прибуття їх в колгосп.

21. Зобов’язати Військову раду Окремої приморської армії надати Раднаркому Кримської АРСР необхідну допомогу в перевезенні колгоспників-переселенців та їх майна в пункти вселення.

22. Зобов’язати Головнафтопостачання при Раднаркомі СРСР виділити у розпорядження Раднаркому РРФСР для забезпечення потреб, пов’язаних з переселенням колгоспників, 150 тонн автобензину і Раднаркому Української РСР  30 тонн автобензину за рахунок перевиконання плану виробництва.

23. Назначити керівником переселення колгоспників у райони Криму, передбаченого цією постановою, заступника Голови Раднаркому РРФСР т. Гриценко.

Заст. голови Державного комітету оборони В. Молотов

Надіслано

т.т. Молотову, Малєнкову, Берії (НКВД), Мікояну, Вознесенському, Косигіну, Андрєєву, Бенедиктову, Гриценку, Тюляєву, Кабанову (РНК Кримської АРСР), Хрущову, Коротченку; Краснодарському, Ставропольському крайкому ВКП (б), облвиконкому;

т.т. Ковальову (РНК РРФСР), Посконову (НКФ РСФРР), Карпову (РНК РРФСР), Чувікову (НКЗем СРСР), Силіну (Сільгоспвідділ ЦК ВКП (б)), Нестеровичу (НКХП РРФСР), Жильцову, Романичеву, Дегтярь, Груздєву (Держплан РРФСР), Лялыну (НКЗем РРФСР), Іцкову, Звєрєву, Кравцову, Чадаєву, Кудрявцеву (РНК СРСР);

Наркомам, Військовій раді Окремої приморської армії  відповідно.

Post a comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *